Plan lekcji
1 historia 2 j.polski 3 wos 4 j.polski 5 po 6 wykladowa 21 matematyka 22 handlowa
23 geografia-historia 24 weterynaryjna 25 multi 41 j.polski 42 religia 43 matematyka 44 matematyka 45 j.polski
46 chemia w1 informatyka w2 informatyka w3 informatyka w12 j.angielski w13 pracow.handlowa w14 informatyka w15 informatyka
47 j.angielski g1 wych.fiz g2 wych.fiz aul2 wych.fiz prak1 warsztaty prak2 warsztaty wet1 zaj.weterynarii wet2 zaj.weterynarii
144 prpracownia fryzjerska 146 pracownia fryzjerska 101 j.niemiecki 121 j.nimiecki 122 biologia 124 mechaniczna 126 fizyka 141 j.nimiecki
142 budowlana wet3 zaj.weter aul1 wych.fiz prab1 prac.budowlana prab2 prac.budowlana s.fot sala foto-rekl ckp1 ckp2
ckp3 ckp4 ckp5 ckp6 ckp7 ckp8 ckp9 wet4 za.wet
prab3 pracownia budowlana świ świetlica lecz1 lecznica 1 lecz2 lecznica 2 lecz3 lecznica 3 lecz4 lecznica 4 lecz5 lecznica 5 g3 wf