1F
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 wf-P1 LK @
j.niemiecki-P2 #1BK 121
j.niemiecki-P1 AK 121
wf-P2 #1BD g1
wf-P1 LK @
wf-P2 #1BD g1
  P.fryzjerska-2/2 144
2 8:55- 9:40 wf-P1 LK @
j.niemiecki-P2 #1BK 121
j.niemiecki-P1 AK 121
wf-P2 #1BD g1
j.polski JR 3   P.fryzjerska-2/2 144
3 9:50-10:35 biologia SL 1 r_biologia SL 1 plastyka SW 42   P.fryzjerska-2/2 144
4 10:45-11:30 e_dla_bezp 5 godz.wych AK 121 matematyka KR 44 informatyka-1/2 AP w3
informatyka-2/2 DS w2
P.fryzjerska-2/2 144
5 11:35-12:20 geografia DK 22 pod.trych 126 BHP GG 4 tech.fryzjer RK 144 P.fryzjerska-2/2 144
6 12:25-13:10 matematyka KR 44 chemia GA 46 fizyka EF 5 tech.fryzjer RK 144 P.fryzjerska-1/2 144
7 13:35-14:20 j.angielski-P1 AL 41
j.angielski-P2 #1BŁ 1
r_chemia GA 46 mat.fryzjer. RK 144 religia PT 24 P.fryzjerska-1/2 144
8 14:25-15:10 j.angielski-P1 AL 41
j.angielski-P2 #1BŁ 3
  religia PT 24 podst.fryz. JZ 146 P.fryzjerska-1/2 144
9 15:15-16:00 historia BA 1   historia BA 1 j.polski JR 41 P.fryzjerska-1/2 144
10 16:05-16:50       j.polski JR 41 P.fryzjerska-1/2 144
Obowiązuje od: 20.09.2021.
Drukuj plan
wygenerowano 20.09.2021
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum