2Iw
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45     r_matematyka KR 44 wf-P2 #2SW @ Adm.syst.op-1/2 Mv w13
Zp.stan.kom-2/2 Sa w14
2 8:55- 9:40 religia BL 44 Zp.stan.kom-1/2 Sa w14
urz.t.komp.-2/2 AP w3
matematyka KR 44 E.urz.siec-1/2 MB w1
Adm.syst.op-2/2 Mv w13
Adm.syst.op-1/2 Mv w13
Zp.stan.kom-2/2 Sa w14
3 9:50-10:35 wf-P1 JA @
wf-P2 #2SW @
Zp.stan.kom-1/2 Sa w14
r_informat.-2/2 AP w3
j.polski JK 2 E.urz.siec-1/2 MB w1
Adm.syst.op-2/2 Mv w13
syst.operac-1/2 Mv w13
P.eks.urz.pr-2/2 Sa w14
4 10:45-11:30 wf-P1 JA @
wf-P2 #2SW @
P.eks.urz.pr-1/2 Sa w14
informatyka-2/2 Mv w13
historia BA 1 sieci.komp-1/2 MB w1
syst.operac-2/2 Mv w13
j.niemiecki-P2 #2SN 121
5 11:35-12:20 j.niemiecki-P1 AK 121
j.angielski-P2 #2SA 41
chemia GA 46 przedsięb. GV 2 geografia KZ 23 j.angielski-P1 WS 124
j.niemiecki-P2 #2SN 121
6 12:25-13:10 j.niemiecki-P1 AK 121
j.angielski-P2 #2SA 41
godz.wych NS g2 informatyka-1/2 w15
sieci.komp-2/2 MB w1
fizyka ET 126 matematyka KR 44
7 13:35-14:20 j.polski JK 2 j.polski JK 2 r_informat.-1/2 Mv w13
E.urz.siec-2/2 MB w1
biologia RF 122 komp. społ AB 24
8 14:25-15:10 historia BA 1   urz.t.komp.-1/2 AP w3
E.urz.siec-2/2 MB w1
j.angielski-P1 WS 43 religia BL 42
9 15:15-16:00     Sz.w.ed.bez. ME 3   wf-P1 JA @
Obowiązuje od: 20.09.2021.
Drukuj plan
wygenerowano 20.09.2021
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum